Cafe ở Lê Duẩn (5+ quán)

1. Mộc Cafe

Địa chỉ: 227 Lê Duẩn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccafe130

2. CHIP Cafe

Địa chỉ: 264 Lê Duẩn, TP Huế

3. Phủi Coffee & Trà

Địa chỉ: 174 Lê Duẩn, TP Huế

4. Trầm Cafe

Địa chỉ: 28 Lê Duẩn, TP Huế

5. Cafe Nấp ở Đây

Địa chỉ: 46 Lê Duẩn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/napodayvn/

Mỹ Linh