Quán cafe ở Hàn Mặc Tử (3+ quán)

1. Mộc Lan Quán

Địa chỉ: 169 Hàn Mặc Tử, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/169moclanquan/

2. Bình Trần – Coffee & Trà Sữa

Địa chỉ: 55 Hàn Mặc Tử, TP Huế

3. Cafe Gác Trịnh

Địa chỉ: 55 Hàn Mặc Tử, TP Huế

Mỹ Linh