Quán cafe ở Đoàn Thị Điểm (6+quán)

1. Palm Coffee

Địa chỉ: 02 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/PalmCoffeeSach/

2. Tôi Coffee & Milk Tea

Địa chỉ: 21 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

Facebook: https:https://www.facebook.com/Toicoffeeandmilktea/

3. Đại Nam Thái Y Viện Cafe

Địa chỉ: Đoàn Thị Điểm, TP Huế

4. Ki-ốt Trà

Địa chỉ: 05 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064524408421

5. Fly coffee

Địa chỉ: 34 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

6. Đặc sản dừa xiêm nước mía siêu sạch Hoàng Sơn

Địa chỉ: 4 Đoàn Thị Điểm, TP Huế

Mỹ Linh