Quán cafe ở Đặng Dung (2+ quán)

1. Ngõ Nhỏ Food And Drinks

Địa chỉ: 10/68 Đặng Dung, Phú Hậu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/NgoNhoRestaurant

2. Cafe A.Lu

Địa chỉ:  Đặng Dung, Phú Hậu, TP. Huế

Minh Khuê