7+ Quán cafe gần lăng Vua Dục Đức

1. Thanh Cafe

Địa chỉ: 97 Ngự Bình, TP Huế

2. Anh Kafe

Địa chỉ: 68 Hai Ba Trưng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ANHKAFE/

3. Cà Phê Nhà

Địa chỉ: Đồng Đa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/comnha.cafenha/

4. Tiệm Cà Phê Đậu Xanh

Địa chỉ: 184 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phe.dauxanh/

5. Tiệm Cà Phê ViVu

Địa chỉ: 77 Phan Đình Phùng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphevivu/

6. Giản Cà Phê

Địa chỉ: 8/39 Trần Phú, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemGiancaphe/

7. NASAPRO

Địa chỉ: 69 Duy Tân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thuoclaoso1hue/

Mỹ Linh