9+ quán cafe gần làng Vĩ Dạ

1. Au Petit Cafe

Địa chỉ: 11 Ưng Trí, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/aupetitcafe

2. BONGO Cf & Tea

Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BongoCf/

3. Cafe Moon

Địa chỉ:  14 kiet 33 Nguyễn Công Trứ tổ 13, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Kafemoon

4. Cafe Bến Xuân

Địa chỉ: 5 kiet 57 Nguyễn Công Trứ tổ 15, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cafebenxuan

5. Bến Tòa Khâm – Orchid Coffee

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/orchid.toakhamcafe

6. Thủy Viên Coffee & Fruit Juice

Địa chỉ: 139 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thuyviencoffee&fruitjuice

7. Nhà Hàng Cafe Vỹ Dạ Xưa

Địa chỉ: 131 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhahangvydaxua/

8. Share Cafe

Địa chỉ: 2 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063516792184

9. Ý Lan Coffee

Địa chỉ: 6 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/YLanCoffee/

Minh Khuê