Quán cafe gần Lăng Minh Mạng (4+ quán)

1. Gió Coffee Bar

Địa chỉ: 10/1 Kiệt 106 Minh Mạng, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092360462129

2. Cafe & Beer Minh Mạng

Địa chỉ: Cầu Tuần, sông Hương, Hương Thủy, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068877190728

3. Cafe Thôn Quê

Địa chỉ: La Khê, Hương Thủy, TP. Huế

4. Cafe Góc

Địa chỉ: 138 Minh Mạng, Thủy Bằng, Hương Thủy, TP. Huế

Minh Khuê