7+ quán cafe gần Lăng Gia Long

1. Chill Lang Thang

Địa chỉ: Khải Định, TP Huế

2. Cà phê Sông

Địa chỉ: Bằng Lãng, TP Huế

3. Cafe & Beer Minh Mạng

Địa chỉ: Cầu Tuần, TP Huế

4. Cafe Phú Gia Viên

Địa chỉ: An Tây, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/Cafe-Phú-Gia-Viên-100043523214427/

5. Cafe Thôn Quê

Địa chỉ: La Khê, TP Huế

6. Cà Phê 69

Địa chỉ: 69 Hồ Đắc Di, TP Huế

7. Cafe Căn Nhà Ngoại Ô

Địa chỉ: Châu Chữ, TP Huế

Mỹ Linh