6+ quán cafe gần lăng Duy Tân

1. Owllight

Địa chỉ: 63 Duy Tân, TP Huế

2. NASAPRO

Địa chỉ: 69 Duy Tân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thuoclaoso1hue/

3. Poly-T Cafe

Địa chỉ: 22 Duy Tân, TP Huế

4. Thanh Cafe

Địa chỉ: 97 Ngự Bình, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087459862921

5. Mộc Coffee

Địa chỉ: 15 Ngự Bình, TP Huế

6. Nhà Mia

Địa chỉ: 102 Ngự Bình, TP Huế

Mỹ Linh