8+ quán cafe dừa ở Huế

1. TRỐN CAFÉ

Địa chỉ: 22A Điện Biên Phủ, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/troncoffeehue

2. DauDo

Địa chỉ: 5 kiệt 7 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/daudoothuathien

3. Clover Coffee – Signature

Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CloverCoffeeHue/?locale=vi_VN

4. Anh Kafe

Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ANHKAFE/?locale=vi_VN

5. The Lab Coffee

Địa chỉ: 3 Hẻm 66 Lê Lợi, Phú Hội, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thelabcoffeetakeaway

6. Trầm Coffee

Địa chỉ: 27 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tramcaphe/

7. Đề-Pô Cafe

Địa chỉ: Chợ Đông Ba, 02 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/depocaphe

8. Giao

Địa chỉ: 118 Đ. Chi Lăng, Phú Cát, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/giao.chilang

Minh Khuê