5+ quán cafe aucostic ở Huế

1. Coffee – Phòng Trà Mộc Nhiên

Địa chỉ: 42 Đặng Trần Côn, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/gardenviewcf

2. Gác Trịnh

Địa chỉ: Số nhà 19 phòng 203 (Tầng 2, Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Ninh, TP. Huế)

Facebook: https://www.facebook.com/gactrinhhue

3. Hue Cafe Roastery

Địa chỉ: 131 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/huecaferoastery

4. Phòng Trà Cà Phê Thư Viên

Địa chỉ: 129 Trương Gia Mô, Vỹ Dạ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057205250064

5. Đại Lộ Coffee

Địa chỉ: 123 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dailocoffee123buithixuan

Minh Khuê