Hàn Mạc Tử 2

Phong cách thơ Hàn Mặc Tử

  Hàn Mặc Tử là một hiện tượng thơ kì lạ vào bậc nhất của phong trào Thơ mới. Đọc thơ Hàn Mặc Tử, ta bắt gặp một tâm hồn