Review sách

Nội dung công việc

 • Tổng hợp review sách từ Tiki/Shopee/Goodreads
 • Phí: 15k/bài
 • Đối tượng: bạn đọc đã mượn và đọc cuốn sách đó từ tủ sách

Quy trình cụ thể

 1. Gửi tên sách bạn muốn review vào Zalo
 2. Chờ duyệt
 3. Bạn sẽ được cấp tài khoản để viết bài
 4. Viết bài và lưu nháp, và gửi link nháp qua Zalo
 5. Chờ duyệt
 6. Đăng bài
 7. Chờ thanh toán
 8. Xong 01 bài thì bạn tiếp tục viết bài tiếp theo

Yêu cầu bài viết

 • Nội dung tương tự bài Review máy đọc sách Onyx Book Poke 3 này.
 • Một bài viết gồm các phần: Tên bài, Nội dung bài (dòng mở đầu, link tới sách trên Tiki và Shopee và Fahasa, nội dung review, tên người viết, chuyên mục, ảnh đại diện)
 • Tên bài: lấy theo định dạng Review + tên sách, ví dụ: Review Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại
 • Dòng mở đầu: có thể làm giống với bài review máy đọc sách ở trên
 • Link sách: giống bài review ở trên, tuy nhiên cách chèn link có hơi khác biệt 1 chút, khi nhận viết, sẽ có hướng dẫn cụ thể
 • Nội dung Review: gồm tên người review/nguồn review/năm + nội dung review, như bài mẫu review ở trên. Nếu review trên Tiki/Shopee có ảnh thì bạn thêm ảnh vào bên dưới review luôn. Ảnh cần nén trước khi đưa lên web (chưa biết nén thế nào thì nhắn qua Zalo). Cần khoảng 40 review, trong đó có 5 review từ Youtube, đặt review Youtube lên đầu tiên
 • Tên người viết: tên bạn, in đậm, căn phải, giống bài mẫu ở trên
 • Ảnh đại diện: ảnh ổn nhất trong số ảnh vừa chèn vào bài, nên chọn ảnh hình vuông hoặc gần hình vuông
 • Chuyên mục: chọn chuyên mục Review sách

Đăng kí

 • Nhắn tin đăng kí qua Facebook Tủ sách hoặc Zalo riêng. Giới thiệu về mình (tên, trường, ngành học, kinh nghiệm (nếu có), và những cuốn sách bạn muốn review (phải là sách đã mượn từ tủ sách và đã trả)).