Chụp ảnh trích dẫn sách

Tủ sách cần chụp ảnh một số trích dẫn sách (10k/sách).

Chụp xong bạn cần gửi cho tủ sách các thông tin sau

  • Nội dung trích dẫn
  • Vị trí trang có trích dẫn
  • Hình ảnh trích dẫn (nếu ảnh bị ngược thì xoay lại cho đúng nhé). Nhớ đánh dấu vị trí trích dẫn trong ảnh.
  • Tên ảnh để theo cấu trúc: ten-sach-vi-tri-trang, ví dụ: bo-con-ca-gai-trang-185

Bạn có thể làm 1 file Excel hoặc Google Sheets, thống kê 3 thông tin đầu. Với ảnh thì up vào 1 folder riêng. Rồi gửi link.

Mẫu như bên dưới.

bo-con-ca-gai-trang-185-min (1)

trich-dan-min

Cách đăng kí
  • Nhắn tin vào Facebook hoặc Zalo tủ sách, nhắn rõ bạn muốn đăng kí làm việc này (nhớ ghi rõ, vì tủ hay đăng nhiều việc khác, nên không nói việc gì tủ sẽ khó mà biết được)
  • Chờ tủ sách duyệt
  • Bạn gửi danh sách sách muốn gửi trích dẫn, tủ sẽ duyệt những cuốn chưa có và báo lại bạn
  • Bạn gửi trích dẫn (nếu có sách thì bạn chụp sách, hoặc tới thư viện, hoặc ra nhà sách)
  • Tủ duyệt và gửi phí (Phí gửi qua ZaloPay/Momo/hoặc chuyển khoản, nhưng ưu tiên ZaloPay hoặc Momo)