Hướng dẫn dịch Theme/Plugin ở WordPress.org

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản WordPress.org và cách dịch Themes/Plugins ở WordPress.org.

Phần 1: Đăng kí tài khoản WordPress.org

Bước 1: Truy cập wordpress.org -> Bấm vào Themes/Patterns/Plugins trên thanh công cụ Download & Extend

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-01-min
Bước 2: Bấm vào Register ở góc trên cùng bên phải màn hình

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-02-min

Bước 3: Điền thông tin đăng ký, sau đó bấm vào Create Account

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-03-min

Lưu ý: Phần Username chỉ được nhập chữ cái thường trong bảng chữ cái tiếng anh (không được nhập tiếng việt có dấu) hoặc/và các chữ số từ 0-9, không được chứa dấu cách và các ký tự khác ngoài chữ cái và chữ số.

Bước 4: Tiếp tục điền thông tin hồ sơ của bạn. Ngoại trừ thông tin về website, các thông tin khác bạn có thể điền có dấu hoặc không dấu. Sau đó bấm vào Save Profile Information

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-04-min
Bước 5: Email tự động của WordPress.org [WordPress.org] Your new account sẽ tự động gửi đến email bạn dùng để đăng ký. Bạn bấm vào đường link được gửi trong mail để thiết lập mật khẩu tài khoản WordPress.org của bạn. Lúc này, các thông tin bạn vừa điền hiện ra, bạn thiết lập mật khẩu gồm chữ in hoa, chữ in thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Sau đó bấm vào Create Account.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-05-min

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-06-min

Bước 6: Bấm vào Themes/Patterns/Plugins trên thanh công cụ Download & Extend, bạn sẽ thấy tài khoản của mình hiển thị ở góc phải trên cùng màn hình. Bạn có thể thay đổi một số thông tin nếu muốn bằng cách bấm vào Edit Profile.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-07-min
Các thông tin bao gồm Name (required), bạn có thể gõ có dấu hoặc không dấu, chữ in hoa hoặc/và chữ in thường, các ký tự đặc biệt. Sau đó bạn bấm Save Changes.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-08-min

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-09-min

Phần 2: Dịch Themes ở WordPress.org

Bước 1: Truy cập wordpress.org-> Đăng nhập tài khoản WordPress.org -> Bấm vào Themes trên thanh công cụ Download & Extend

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-10-min

Bước 2: Các Themes sẽ được hiển thị, bạn chọn 1 trong số các Themes mà bạn muốn dịch. Ví dụ mình chọn dịch Theme Twenty Twenty-Three

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-11-min

Bước 3: Chi tiết về Theme được chọn xuất hiện, bạn kéo chuột đến phần Translations, bấm vào Translate Twenty Twenty-Three

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-12-min

Bước 4: Bấm tổ hợp phím CTRL+F, bạn gõ ngôn ngữ bạn muốn dịch bằng tiếng anh, ví dụ mình muốn dịch tiếng việt mình sẽ gõ Vietnamese hoặc Vietnam. Bấm vào Vietnamese

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-13-min

Bước 5: Trang Translating WordPress xuất hiện, bạn kéo chuột tìm đến phần Untranslated, bấm vào con số hiển thị

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-14-min

Tiếp theo, bạn nhấn đúp chuột trái vào Double click to add ở các phần bạn muốn dịch.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-15-min
Tiến hành dịch theo ngôn ngữ đã chọn. Sau đó nhấn chọn Suggest. Bạn cũng có thể sử dụng các nút biểu tượng để hỗ trợ cho việc dịch của mình như sau:

  • Biểu tượng 1: Sao chép y văn bản gốc
  • Biểu tượng 2: Chèn 1 tab vào văn bản
  • Biểu tượng 3: Chèn 1 hàng mới
  • Biểu tượng 4: Đọc thêm thông tin nếu cần hỗ trợ

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-16-min

Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại phần đã dịch của mình, bạn thực hiện như sau: vào mục Waiting trên thanh menu -> Nhấn đúp chuột vào phần bạn muốn sửa. Sau đó tiến hành sửa như khi thực hiện dịch.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-17-min

Các bản dịch sẽ cần được duyệt bởi đội ngũ quản lý. Bạn có thể liên hệ đội ngũ quản lý thông qua nhóm https://www.facebook.com/groups/1901109550216890

Phần 3: Dịch Plugins ở WordPress.org

Bước 1: Truy cập wordpress.org-> Đăng nhập tài khoản WordPress.org -> Bấm vào Plugins trên thanh công cụ Download & Extend

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-18-min

Bước 2: Các Plugins sẽ được hiển thị, bạn chọn 1 trong số các Plugins mà bạn muốn dịch. Ví dụ mình chọn dịch Plugin Five Star Restaurant Menu and Food Ordering

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-19-min

Bước 3: Chi tiết về Plugin được chọn xuất hiện, Bấm vào mục Development.

Tại đây, bạn chọn Translate “Five Star Restaurant Menu and Food Ordering” into your language.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-20-min

Bước 4: Bấm tổ hợp phím CTRL+F, bạn gõ ngôn ngữ bạn muốn dịch bằng tiếng anh, ví dụ mình muốn dịch tiếng việt mình sẽ gõ Vietnamese hoặc Vietnam. Bấm vào Vietnamese

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-21-min

Bước 5: Trang Translating WordPress xuất hiện, bạn kéo chuột tìm đến phần Untranslated, bấm vào con số hiển thị

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-22-min

Tiếp theo, bạn nhấn đúp chuột trái vào Double click to add ở các phần bạn muốn dịch.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-23-min

Tiến hành dịch theo ngôn ngữ đã chọn. Sau đó nhấn chọn Suggest. Bạn cũng có thể sử dụng các nút biểu tượng để hỗ trợ cho việc dịch của mình như sau:

  • Biểu tượng 1: Sao chép y văn bản gốc
  • Biểu tượng 2: Chèn 1 tab vào văn bản
  • Biểu tượng 3: Chèn 1 hàng mới
  • Biểu tượng 4: Đọc thêm thông tin nếu cần hỗ trợ

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-24-min

Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại phần đã dịch của mình, bạn thực hiện như sau: vào mục Waiting trên thanh menu -> Nhấn đúp chuột vào phần bạn muốn sửa. Sau đó tiến hành sửa như khi thực hiện dịch.

Dịch theme-plugin ở wordpress.org-25-min

Các bản dịch sẽ cần được duyệt bởi đội ngũ quản lý. Bạn có thể liên hệ đội ngũ quản lý thông qua nhóm https://www.facebook.com/groups/1901109550216890

Chúc các bạn thực hiện các thao tác trên thành công nhé!