Biên dịch

hoạt động được tổ chức hàng tuần vào chiều T7 trực tiếp ở tủ sách, cần đăng ký trước qua Zalo/Facebook

Giới thiệu

 • Cách trở thành Tình nguyện viên dịch cho WordPress.org để có thứ thêm vào CV/vài gợi ý tìm khách
 • Số lượng có hạn
 • Phù hợp cho các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Hàn, Trung, Nhật, Đan Mạch
 • Buổi đầu tiên vào 17/09/2023 (16h – 17h)

Nội dung cụ thể

 • Giới thiệu về WordPress và WordPress.org
 • Đăng kí tài khoản trên WordPress.org
 • Cách dịch Theme/Plugin
 • Dịch 1 Theme bất kỳ
 • Liên hệ ai để duyệt bản dịch
 • Gợi ý kiếm tiền từ dịch
 • Host: KL – GTE at vi.wordpress.org

Yêu cầu

 • Có máy tính

Ghi chú

 • Gợi ý tìm khách ở đây chỉ là suy nghĩ, chưa triển khai thực tế nên có thể không hiệu quả, cân nhắc trước khi đăng kí

Đăng kí

Gửi tin nhắn theo mẫu dưới qua Zalo hoặc Facebook

Em (mình) đăng kí buổi chia sẻ ngày 17/09/2023. Em (mình) tên XXX. Đang học (đã tốt nghiệp) ngành YYY.