Tủ sách Tia Sáng
Địa chỉ: Số 5 Kiệt 87 Bùi Thị Xuân
FB: https://www.facebook.com/tiasang.hue
W: tusachtiasang.org

Tủ sách Nhà Ươm Lam
Địa chỉ: Số 01 Tôn Quang Phiệt, phường An Đông, TP Huế (trong khuôn viên Gia đình Phật Tử)
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012032707427

Tủ sách Đom Đóm
Địa chỉ: Nhà chú Vui o Ánh tại Ngã ba, thôn Bắc Trung, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế
FB: https://www.facebook.com/hoangnu.quynhmy/posts/4187882881328027

Tủ sách Nguyễn Xuân
Địa chỉ: 119 Tam Giang, Thị Trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
FB: https://www.facebook.com/sachsia

Tủ sách công đoàn Hương Trà
Số 02 Lê Sĩ Thận, Tứ Hạ, Hương Trà
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016154859690

Trạm đọc sách Nhà Cô Thủy
27 Kiệt 1 Quảng Tế, phường Trường An
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006523924028