Nén ảnh

Cách nén ảnh để giảm dung lượng hình ảnh trước khi đưa lên website.

1. Vào trang Optimizilla

1-min

2. Chọn Upload Files để tải ảnh cần nén ( Có thể chọn nhiều ảnh cùng 1 lần)

2-min

3. Chọn Open để tải lên

3-min

4. Chờ ảnh tải xong sau đó hoặc là nhấn vào nút Download bên dưới mỗi ảnh để tải từng ảnh về; hoặc là nhấn chọn nút Download all để tải cùng lúc tất cả các ảnh vừa được nén.

4-min

5. Nếu tải tất cả ảnh thì ảnh được tải xuống dưới dạng 1 file Zip, cần phải giải nén sau khi tải về để được sử dụng ảnh

5-min