Chèn ảnh & Chèn link vào Google Docs

1. Cách chèn ảnh vào Google Docs

1.1. Vào Google Docs

1-min

1.2. Chọn 1 tài liệu cần chèn ảnh hoặc tạo mới. Chọn Trang tài liệu trống để bắt đầu một tài liệu mới.

2-min

1.3. Nếu muốn thay đổi tiêu đề chỉ cần nhấn vào tên tài liệu bên trên và thay đổi lại tiêu đề

3-min

1.4. Có hai cách để chèn ảnh vào Google Docs. Cách đơn giản nhất là gõ @

4-min

1.5. Lướt xuống và chọn vào mục hình ảnh nếu muốn chèn hình ảnh

5-min

1.6. Tiếp đến chọn nguồn để tải ảnh lên và chọn ảnh để hoàn thành

6-min

1.7. Cách 2 là nhấn chọn nút chèn trên thanh công cụ.

7-min

1.8. Chọn mục hình ảnh rồi chọn nguồn để tải ảnh lên.

8-min

2. Cách chèn Link liên kết trong Google Docs

2.1 Bôi đen nội dung cần chèn Link liên kết, sau đó chọn biểu tượng gán liên kết ở phía trên màn hình

10-min

2.2 Tìm hoặc dán 1 đường liên kết vào khung chữ

11-min

2.3 Nhấn áp dụng để áp dụng chèn Link liên kết vào nội dung

12-min

2.4 Và đây là kết quả cho thấy bạn đã chèn link thành công

13-min