Kiểm tra lượng tìm kiếm của một từ khóa

B1. Truy cập vào Keywordtool.io và đăng nhập vào tài khoản đã gửi ở Zalo

B2. Bấm vào Check Search Volume > Chọn Google

gg

B3. Truy cập vào file hệ thống từ khóa của [Tusachtiasang.org] và kiểm tra lượt tìm kiếm của các từ khóa (cột Sách trong bài)

sach-trong-bai

Điền từ khóa và bấm Get Search Volume Data

Lưu ý Location là Vietnam

gg3

Chúng ta chỉ quan tâm mục Keywords và Search Volume

gg4

B4. Điền con số này vào GG Sheet ở trên

Điền số vào hàng bên dưới tên sách (Từ nào không hiển thị Search Volumne thì điền là NA)

dienso