10+ quán cafe trong thành Huế

1. Tân Cafe

Địa chỉ: 86 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tan.tphue/

2. Bon Café

Địa chỉ: 92 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BONcafehue/

3. Anh Kafe

Địa chỉ: 94 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ANHKAFE/

4. Lam.caphe

Địa chỉ: 222 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/lamcaphedth/

5. ZET Coffee

Địa chỉ: 106 Đặng Thái Thân,  TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ZETCOFFEE106

6. Cà phê Chiều

Địa chỉ: 44 Đặng Thái Thân, TP. Huế

7. Venus iCafe

Địa chỉ: 34 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/venusicafe/

8. Tiệm Dâu

Địa chỉ: 33 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemdaubydautayshop/

9. Nhà bên Hồ Cafe

Địa chỉ: 96 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhabenhocafe.hue/

10. UNITE Coffee

Địa chỉ: 1 Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057518526547

Mỹ Linh