Cafe ở Phan Đình Phùng (5+ quán)

1. D House & Coffee

Địa chỉ: 1A Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/D.House.Coffee.Hue

2. BOM cafe

Địa chỉ: 159 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076035621698

3. Tiệm Cà Phê ViVu

Địa chỉ: 77 Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphevivu

4. Cà Phê Muối Nhà Sóc

Địa chỉ: 163 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/caphemuoi.hue

5. Tiệm trà Cherry

Địa chỉ: 7/137, Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cherrytiemtra

Huyền Trang