Quán cafe ở Trần Quang Khải (7+ quán)

1. Diamond Coffee

Địa chỉ: 27 Trần Quang Khải, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/diamondcoffeehue/

2. Cafe Muối – Nước Ép

Địa chỉ: 62 Trần Quang Khải, TP Huế

3. GUY’S CAFE

Địa chỉ: 2 Trần Quang Khải, TP Huế

4. Tôi Cafe

Địa chỉ: 48 Trần Quang Khải, TP Huế

5. Thềm Xưa 1979

Địa chỉ: 48 Trần Quang Khải, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/people/Thềm-Xưa-Coffee-1979/100069264505116/

6. Cafe Gạo

Địa chỉ: 31 Trần Quang Khải, TP Huế

7. Nắng Cafe

Địa chỉ: 35 Trần Quang Khải, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nangcafe11/

Mỹ Linh