Quán cafe ở Trần Hưng Đạo (5+ quán)

1. Nhà Tôi Coffee

Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063756211557

2. P.P Tea

Địa chỉ: 221 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pptea.buble/

3. Đề-Pô Cafe

Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/depocaphe

4. Book Cafe

Địa chỉ: 131 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/bookcafe

5. Highlands Coffee – 06 Trần Hưng Đạo

Địa chỉ:  6 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam

Minh Khuê