7+ quán cafe gần phố Tây Huế

1. Đa:mê Cafe

Địa chỉ: 34 Chu Văn An, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/damecafe.vn/

2. Zebra Coffee

Địa chỉ: 5 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Zebravncoffee/

3. HÚE T.Roaster Cafe

Địa chỉ: 10 Bến Nghé, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hue.troaster/

4. The Coffee House

Địa chỉ: 61 Võ Thị Sáu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/The-Coffee-House-322561615243472/

5. DMZ Bar & Restaurant

Địa chỉ: 60 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dmzbar/

6. MỌT

Địa chỉ: 64 Nguyễn Công Trứ, TP Huế

7. Binancians Coffee

Địa chỉ: 38 Võ Thị Sáu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/binancianscoffee/

Mỹ Linh