10+ quán cafe gần nhà thờ Phú Cam

1. T2 Coffee House

Địa chỉ: 140 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/T2coffeehousePCT/

2. She Coffee And Milktea

Địa chỉ: 172 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/SHE-Coffee-Milktea-100051088975939/

3. MooD kafe

Địa chỉ: 170 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057609572433

4. Tiệm Cà Phê Đậu Xanh

Địa chỉ: 184 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phe.dauxanh/

5. An Garden – Coffee & Bakery

Địa chỉ: 98 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/angarden.hue/

6. Bon Cafe

Địa chỉ: 17 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

7. NGHIA cafe

Địa chỉ: Số 19, phòng 206 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nghiabarcafe/

8. Cafe G

Địa chỉ: 101A Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafegfanpage/

9. Bo Ơi Coffee

Địa chỉ: 15 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/booicoffee/

10. Cafe Hai Trăm Năm Mươi

Địa chỉ: 198 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/haitramnammuoi/

Mỹ Linh