10+ cafe gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế

1. Gong Cha Huế

Địa chỉ: 121 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/GongChaVietnam

2. July Coffee

Địa chỉ: 109 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thejulycoffee/

3. Machi Coffee

Địa chỉ: 81 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Machi.Coffee.tpHue/

4. Nối Coffee & Milktea

Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/NoiCoffeeHue/

5. 12 Coffee

Địa chỉ: 28 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/12coffeeTang12/

6. Anh Kafe

Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ANHKAFE

7. Hạ Miên coffee

Địa chỉ: 33 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hamiencafe

8. Mayla

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/healthyfoodbymayla

5. Takoyaki Hotto

Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/takoyakihotto/

10. De CoCo Café

Địa chỉ: 20 Đống Đa, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054549665452

Mỹ Linh