7+ quán cafe gần Học viện Âm nhạc Huế

1. Cafe Mémorie

Địa chỉ: 14 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/memoirecafehue/

2. An Garden – Coffee & Bakery

Địa chỉ: 98 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/angarden.hue/

3. D House & Coffee

Địa chỉ: 1A Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/D.House.Coffee.Hue

4. Highlands Coffee

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam

5. Anh Kafe

Địa chỉ: 5 Nguyễn Huệ, TP Huế

6. The White Cafe

Địa chỉ: 18B Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/THEWHITECAFE

7. Orange Coffee

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/orangecoffee.hue/

Mỹ Linh