7+ Cafe gần Hồ Tịnh Tâm

1. Han Cafe

Địa chỉ: 280 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087359455829

2. Cà Phê Liu Riu

Địa chỉ: 27 Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Capheliuriu

3. Cà Phê Amis

Địa chỉ: 108 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafeamis/

4. Hoa Mộc Cafe

Địa chỉ: 7 Đ. Lê Trung Đình, Thuận Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100061061106329

5. Bon Café

Địa chỉ: 92 Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BONcafehue/

6. Lá Cọ Cafe

Địa chỉ: 5A Đ. Lê Trung Đình, Tây Lộc, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051569629867

7. Fika Kafe

Địa chỉ: 01 Tuệ Tĩnh, Thuận Thành, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/wearefikakafe

Minh Khuê