5+ cafe gần đồi Thiên An

1. Hiên Cafe

Địa chỉ: Khải Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082984166739

2. Tiệm cà phê Nhà Gỗ

Địa chỉ: Thiên An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhagoxinhdep

3. Tiệm Cafe Bao Báp

Địa chỉ: Kim Sơn, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CafeBaoBap/

4. Hill Garden Coffee

Địa chỉ: Kim Sơn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HillGardenCoffee/

5. The One coffee & bakery

Địa chỉ: Khải Định, TP Huế

Mỹ Linh