10+ quán cafe gần Đại học Sư phạm Huế

1. Enjoy Coffee

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/trottoircafe.vn/

2. Highlands Coffee

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam

3. DMZ Coffee & Restaurant

Địa chỉ: 60 Lê Lợi, Tp Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dmzbar/

4. The TIME Coffee & Bakery

Địa chỉ: 18 Lê Lợi, Tp. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thetimecoffeehue/

5. Bến Tòa Khâm Cafe – Orchid Coffee

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Tp. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/orchid.toakhamcafe/

6. Lúa Coffee

Địa chỉ: 10 Hùng Vương, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/coffeelua

7. Cong Caphe

Địa chỉ: 22 Bến Nghé, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CongCaphe/

8. ShareKafe Huế

Địa chỉ: 12 Bến Nghé, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/sharekafeHue/

9. Nina’s Cafe

Địa chỉ: 16 kiệt 34 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ninacafe.hue/

10. HottoYaki

Địa chỉ: 20 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hottoyaki54/

Mỹ Linh