10+ quán cafe gần Đại học Phú Xuân

1. Highlands Coffee

Địa chỉ: 8 Hùng Vương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam/

2. HottoYaki

Địa chỉ: 20 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hottoyaki54/

3. PhinHolic

Địa chỉ: 38 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phinholic.handbrew/

4. Cong Caphe

Địa chỉ: 22 Bến Nghé, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CongCaphe/

5. ShareKafe Huế

Địa chỉ: 12 Bến Nghé, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/sharekafeHue/

6. Tree Coffee

Địa chỉ: 23 Bến Nghé, TP Huế

7. Café on Thu Wheels

Địa chỉ: 3 kiệt 34 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafeonthuwheelshuevietnam/

8. Nina’s Cafe

Địa chỉ: 16 kiệt Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ninacafe.hue/

9. Hoiana Coffee

Địa chỉ: 03 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hoiana.coffee/

10. Trottoir Coffee

Địa chỉ: 01 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Troittoircafe.hue/

Mỹ Linh