10+ quán cafe gần Đại học Khoa học Huế

1. Gong Cha Huế

Địa chỉ: 121 Nguyễn Huệ, TP Huế

2. Mèo Chill Club

Địa chỉ: 85 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/meochillclub/

3. Mô Coffee

Địa chỉ: 140 Nguyễn Huệ, TP Huế

4. Sữa Chua Trân Châu Hạ Long

Địa chỉ: 104 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/suachuatranchauhalongcosohue/

5. Juscee Juice Bar

Địa chỉ: 57 Nguyễn Huệ, TP Huế

6. Ms. Nấm Bakery, Milktea, Kafe

Địa chỉ: 86 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/NamMilkteaBakery/

7. Highlands Coffee

Địa chỉ: 78 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Highlands-Coffee-102662485107372/

8. Orange Coffee

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/orangecoffee.hue/

9. Tab Tiệm Trà Chanh

Địa chỉ: 64 Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemtrasuatab

10. The White Cafe

Địa chỉ: 18B Nguyễn Huệ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/THEWHITECAFE/

Mỹ Linh