7+ quán cafe gần cung An Định

1. SOC.offee

Địa chỉ: 163 Phan Đình Phùng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/caphemuoi.hue/

2. De.chiu café

Địa chỉ: 29A Lê Hồng Phong, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/de.chiucafe/

3. Tiệm Cà Phê Vivu

Địa chỉ: 77 Phan Đình Phùng, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphevivu/

4. Nhật Coffee

Địa chỉ: 73 Phan Đình Phùng, TP. Huế

5. D House & Coffee

Địa chỉ: 1A Phan Đình Phùng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/D.House.Coffee.Hue

6. Quế Lâm Organic Coffee

Địa chỉ: 101 Phan Đình Phùng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/QueLamOrganic/

7. At Coffee

Địa chỉ: 214 Phan Chu Trinh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ATcoffee214phanchutrinh/

Mỹ Linh