5+ quán cafe gần chợ Đông Ba

1. Đề-Pô Cafe

Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/depocaphe/

2. CODO Coffee

Địa chỉ: 12 Ngô Đức Kế, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/CODO-Coffee-100083999277054/

3. Cafe BONGO

Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BongoCf/

4. Thành Café

Địa chỉ: 24 Văn Cao, TP. Huế

5. Cà Phê Nhà

Địa chỉ: 103 dãy B, Đống Đa, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/comnha.cafenha

Mỹ Linh