6+ quán cafe gần cầu Tràng Tiền

1. The TIME Coffee & Bakery

Địa chỉ: 18 Lê Lợi, Tp. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thetimecoffeehue/

2. DMZ Coffee & Restaurant

Địa chỉ: 60 Lê Lợi, Tp Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dmzbar/

3. Enjoy Coffee

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/trottoircafe.vn/

4. Bến Tòa Khâm Cafe

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Tp. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/orchid.toakhamcafe/

5. Highlands Coffee

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam

6. Crew Feel Coffee

Địa chỉ: 30 Lê Lợi, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Grand.Coffee.30.Le.Loi.Hue/

Mỹ Linh