4+ quán cafe gần cầu Dã Viên

1. Nhật Nguyên Coffee

Địa chỉ: 2 Kim Long, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhatnguyen.coffeeshop/

2. Nam Chau Garden Coffee

Địa chỉ: 7 Vạn Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/Nam-Chau-Garden-Coffee-100057358153421/

3. Đại Lộ Coffee

Địa chỉ: 123 Bùi Thị Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dailocoffee123buithixuan/

4. Trầm Coffee

Địa chỉ: 27 Trần Nguyên Đán, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tramcaphe/

Mỹ Linh