5+ quán cafe gần bến xe Nguyễn Hoàng

1. Mộc Cafe

Địa chỉ: 227 Lê Duẩn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccafehue227leduan

2. Chip Cafe

Địa chỉ: 264 Lê Duẩn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HoangThanhTam1604/

3. Trầm Cafe

Địa chỉ: 82 Lê Duẩn, TP Huế

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tramcafe_hue

4. Cafe Nấp ở đây

Địa chỉ: 46 Lê Duẩn, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/napodayvn/

5. Quán Café 51

Địa chỉ: 51 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/kawaiitdzu/

Mỹ Linh