5+ quán cafe đường Trương Định

1. Hoiana Coffee

Địa chỉ: 03 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hoiana.coffee/?locale=hi_IN

2. Trottoir Coffee

Địa chỉ: 01 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Troittoircafe.hue/

3. Laph Cafe

Địa chỉ: 04 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/LaphCafe/

4. Hito Coffee

Địa chỉ: 20 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hitokaffe/

5. Cà Phê Hèo

Địa chỉ: 30 Trương Định, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100062634586928

Mỹ Linh