Cafe dọc sông Hương (10+ quán)

1. Cà Phê Mắt Biếc

Địa chỉ: 66 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057302565563

2. Mạ’s House

Địa chỉ: 136 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Mashouse136BaoVinh

3. Ahu 음료수 Coffee

Địa chỉ: 350 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Ahucoffee

4. Thôi! Uống trà

Địa chỉ: Long Hồ, Thượng 1, Hương Trà, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076917054133

5. KODO

Địa chỉ: 36 – 38 Nguyễn Phúc Nguyên, Hương Long, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/kodo.hue/

6. Highlands coffee

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/highlandscoffeevietnam/

7. 300 House Coffe

Địa chỉ: 300 Đ. Chi Lăng, Phú Hiệp, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063511373843

8. Cafe Khoảnh Khắc

Địa chỉ: 256 Đ. Chi Lăng, Phú Hiệp, TP Huế

9. Cà Phê Mai Uyển

Địa chỉ: 117 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/maiuyencoffee

10. Bi Coffee

Địa chỉ: 111 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Bi.Coffee.GM

Huyền Trang