Cafe ở Điện Biên Phủ (7+ quán)

1. THE HILL COFFEE | Cafe sạch nguyên chất

Địa chỉ: 288 Điện Biên Phủ, Trường An, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thehillcoffe

2. Tôn Coffee

Địa chỉ: 14 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế 

Facebook: https://www.facebook.com/ton.coffee2021

3. Tiệm cafe Nàng Thơ

Địa chỉ: 220 Điện Biên Phủ, Trường An, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphenangtho.hue/

4. WILD

Địa chỉ: 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063632916172

5. 1954 Coffee & Beer

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nhahang1954

6. Mộc Tịnh Trà

Địa chỉ: 13 Điện Biên Phủ, Trường An, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moctinhcafe/

7. Trốn Café

Địa chỉ: 22A Điện Biên Phủ, Trường An, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/troncoffeehue

Huyền Trang